Paskolos nedirbantiems

Vienas iš labiausiai priimtinų variantų netikėtai netekus darbo yra paskolos nedirbantiems. Jos ne tik, kad suteikia galimybę gauti finansinį pagrindą laikinai neturint pastovaus pajamų šaltinio, tačiau gali padėti ir iškilos netikėčiausioms finansinėms kliūtims. Tačiau ne kiekvienas kreditorius yra linkęs suteikti paskolą nedirbantiems.

Vienas iš variantų kaip galima gauti tokio pobūdžio paskolą yra greitųjų kreditų bendrovės.  Jos yra kone vienintelė išeitis norint gauti paskolą ir neturint darbo. Tačiau šios paskolos nedirbantiems turi ir tam tikrų sąlygų. Jos yra suteikiamos tik tuo atveju, jei bedarbis, norintis gauti šią paskolą, nėra anksčiau turėjęs jokių sunkumų grąžinant prieš tai turėtas paskolas. Taip pat atkreipiamas dėmesys ir į kitas finansines problemas, turėtas praeityje. Dar vienas kriterijus yra tas, jog būtina neturėti jokių kitų finansinių įsipareigojimų skolinimosi metu. Atitinkant šias sąlygas, paskolos nedirbantiems gali būti prieinamos.

Kitu atveju jūs galite bandyti skolintis iš komercinio banko su valstybės parama. Valstybė organizuoja tam tikras subsidijas nedirbantiems, su kurių pagalba bedarbis gali gauti pilnavertę paskolą iki kelių tūkstančių litų palankiomis sąlygomis. Tačiau norinčių gauti tokio pobūdžio paskolą yra daug, todėl konkurencija yra didelė, o laukti taip pat gali tekti nemažai.

Dar vienas būdas gauti tokio pobūdžio paskolą yra kredito unijos, tačiau jos taip pat šias paskolas suteikia retai, nebent jus remia valstybė. Taigi visumoje geriausias sąlygas paskolos nedirbantiems gavimui suteikia greitųjų kreditų bendrovės.

Paskola bedarbiams

paskolos bedarbiams
paskolos bedarbiams

Šiais laikais Lietuvoje paskolą bedarbiui, ypač be išsilavinimo, vargiai suteiks kokia bendrovė, ar bankas. Todėl ir taip aišku, kad pirmiausia, reikia įgyti kažkokių žinių.

Darbo biržos veltui teikia konsultacijas, aprėpiančias daugumą verslo temų. Bedarbiams, norintiems pradėti nuosavą verslą, darbo biržos organizuoja ir apmokymus. Jie vyksta 2 savaites. Apmokymų metu dėstomi verslo pagrindai (kaip įsteigti įmonę, kaip planuoti savo verslą, kaip pasirinkti rūšį savo įmonei, bei tvarkyti buhalterinę apskaitą, mokesčius ir pan.). Dėstoma, kaip planuoti, bei organizuoti įmonės veiklą, kaip parengti savo verslo planą, kokią kryptį pasirinkti, ir kaip realizuoti savo idėją.

Pasibaigus apmokymams, bedarbis įgyja teisę į neprocentinę paskolą, kurią gavęs jis gali pradėti savo verslą nedelsiant. Tereikia turėti savo verslo krypties idėją. Taipogi galima įkeisti savo, ar galinčių pagelbėti žmonių turtą, siekiant gauti didesnę paskolą. Paskola suteikiama ne ilgiau kaip trims metams, o grąžinti pradedama ne vėliau, kaip antraisiais metais, po jos gavimo. Daugiau informacijos dėl paskolų bedarbiams suteikia teritorinės darbo biržos.

Kitos bendrovės kreipia dėmesį į jūsų bendras pastovias pajamas, kurios nebūtinai turi būti gaunamos už darbą. Pavyzdžiui, dividendai, autorinės sutartys. Esant tokioms pajamoms, bedarbiui gauti paskolą tikrai įmanoma. Taipogi, radus už jus laiduojantį asmenį, kuris garantuotų, kad grąžinsite paskolą netgi nedirbdamas, paskolą irgi galite gauti.