Sostinės kreditas

„Sostinės kreditas“ tai kredito unija, už indėlius mokanti žymiai didesnes palūkanas nei kiti komerciniai Lietuvos bankai. Pavyzdžiui, už terminuotą indėlį (litais), kuris būtu saugomas unijoje 1 metus (lygiai 12mėn), mokamos 5,6 % metinės palūkanos.

Šioje kredito unijoje galima laikyti įvairiausių rūšių piniginius indėlius. Tokius kaip terminuotus. Terminuotasis indėlis – tai fiksuota pinigų suma, saugoma unijoje pasirinktą laikotarpį. Žinoma, priklausomai nuo laikotarpio trukmės ir įneštos sumos (indėlio) dydžio. Nustatytos palūkanos išmokamos indėlio termino pabaigoje.

Terminuotus kaupiamuosius. Šis indėlis naudingas, nes, siekiant didesnių palūkanų, bet kada galima jį padidinti bet kada, ne mažesne 500 litų suma. Palūkanos apskaičiuojamos nuo kintamos indėlio sumos ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną įskaitomos į kaupiamojo indėlio savininko sąskaitą.

Keleto asmenų indėlius (dažniausiai dviejų). Tai indėlis (piniginis), kuris užregistruojamas unijoje dviejų asmenų (pavyzdžiui, susituokusių žmonių) vardu. Šis indėlis naudingas, kai to paties indėlio lėšomis galėtų disponuoti keli asmenys. Kredito unijoje „Sostinės kreditas“ indėlius gali laikyti Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys, ar veikiančios juridinės organizacijos.

Indėlius, su naudos gavėju. Tai reiškia, kad kredito unijoje saugomas indėlis pasirinktą laikotarpį (panašiai kaip terminuotasis), tačiau kai pasibaigia terminas, sukauptosios lėšos atitenka ne asmeniui ar organizacijai, įnešusiai indėlį, o kažkokiam žmogui, ar kitai organizacijai, kurių duomenys nurodyti pasirašant kredito sutartį.

Lieka paskutinė indėlio rūšis – „einamoji sąskaita“. Tai sąskaita, kurią galima atsidaryti kasdieninėms reikmėms. Pavyzdžiui, atlyginimo pervedimui, santaupoms kaupti, kasdien atsiskaityti už įvairias paslaugas ir panašiai.